30jan

BREXIT : wat verandert er nu ?

Zoals bekend, zal het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 uit de EU treden, 3,5 jaar na het referendum.
Vanaf dan start een overgangsperiode tot 31 december 2020.
Wat heeft dit als gevolg ?

Moet u in functie hiervan al aanpassingen doen in uw klanten- en/of leveranciersbestand? We denken bijvoorbeeld aan export. In de Belgische BTW aangifte komt een export binnen de EU terecht in vak 46, export buiten de EU in vak 47.

Het antwoord is neen, voorlopig moeten er géén wijzigingen gebeuren.

Gedurende de overgangsperiode wijzigt er niets voor handelstransacties tussen EU27-lidstaten en het VK. Vanaf 1 februari hebben de Britten geen zeggenschap meer in EU-organen, maar blijven wel gewoon onderdeel uitmaken van de Europese interne markt, de douane-unie en tal van samenwerkingsverbanden.

De overgangsperiode kan bovendien nog verlengd worden mits akkoord van UK en EU(27).

Uiteraard zullen we dit blijven opvolgen om u tijdig te kunnen informeren.

Deel dit bericht
GENCOM BE
Schemkensstraat 6
3583 Paal-Beringen
T. +32 11 450 550
E. info@gencom.be
Divide