Een deel van uw opleiding terugvorderen

KMO-portefeuille


Gencom is door de Vlaamse Overheid erkend als dienstverlener voor de KMO-portefeuille.
Hierdoor geniet u van 20 tot 30% subsidie voor uw opleidingen !

Dit bevestigt tevens de professionele projectaanpak van GenCom en stimuleert continue kwaliteitsverbetering.

De toekenning van het certificaat is het resultaat van een grondige audit van de interne processen. Daarbij werden diverse parameters aan strenge criteria getoetst.
Zo was er een doorlichting van de bedrijfsstructuur, de interne en externe communicatie, de totale benadering van projecten, het HR­beleid, de administratie, de kwaliteitsbewaking, etc.

Opleidings­‐ en consultingorganisaties krijgen dankzij de KMO-Portefeuille erkenning op de markt voor hun kwaliteit en professionalisme, dit zowel in het algemeen als in specifieke sectoren, regio’s of instellingen.

Alle info over de aanvraag procedure vindt u hier 

Meer gedetailleerde informatie vindt u hier

GENCOM BE
Schemkensstraat 6
3583 Paal-Beringen
T. +32 11 450 550
E. info@gencom.be
Divide