ONMISBAAR VOOR PRODUCTIE

BOM & Verbruiken


In de BOM (Bill of Material) of stuklijst worden per model/artikel, de verbruiken vastgelegd van de benodigde materialen/grondstoffen voor wat betreft alle onderdelen en verschillende productiefases. Dit kan al dan niet per maat van het artikel of zelfs van het gebruikt materiaal (bvb schoenhak of zool, ritslengte, enz).

Naast BOM’s kan u ook werken met subBOM's. Bijvoorbeeld afhankelijk van de bovenstof is er een bepaalde voering, garen en knopen.  Door gebruik te maken van een subbom, kan u dan aan de hoofdgrondstof, de voering, garen en knopen koppelen, zodat deze later in de BOM automatisch worden ingevuld.

  • Templates / Formules helpen en sturen u in het vastleggen van de verbruiken in een BOM.

  • De BOM en zijn ingevulde verbruiken geven u dadelijk een perfecte opbouw van de kostprijs, vastgelegd per artikel. 

  • Een artikel/model kan op verschillende manieren geproduceerd worden ttz. meerdere types van BOM’s zijn mogelijk te koppelen met als gevolg een kostprijsvergelijking binnen types van BOM's.

  • Mogelijk gebruik van HAP’s (half afgewerkte producten).

De BOM dient als basis voor de grondstofaankopen en de latere productie. Een complete Bill-of-Material geeft inclusief maakloon en opslagen, een perfect beeld van de kostenberekening voor uw modellen en artikelen.
GENCOM BE
Schemkensstraat 6
3583 Paal-Beringen
T. +32 11 450 550
E. info@gencom.be
Divide