Ondersteuning in productie

Productie


Gencom’s jaren lange ervaring heeft ons geleerd dat we over de juiste tools in Fashmaker beschikken om u te ondersteunen in het complexe geheel van het productieproces.

Gencom voorziet in :

  • Gebruik van meerdere productieplaatsen / ateliers.

  • Mogelijke meerdere productiefases laten toe de productie gedetailleerd op te volgen alsook de WIP (work-in-progress) inclusief het verbruik van de materialen in stappen te registreren en bij te sturen.

  • In de productiekalenders kan u de beschikbare productie-uren vastleggen.

  • Uitgaande van de aangemaakte productielijsten, worden de benodigde grondstoffen en hun verbruiken toegewezen aan bepaalde productieplaatsen. Er wordt tevens rekening gehouden met de voorraad die in de productieplaatsen aanwezig is.

  • Productiefiches en fabricatie-orders op basis van de BOM geven het productie-atelier een duidelijk werkoverzicht mbt de grondstoffen, voorziene verbruiken, te maken aantallen en zo meer.

  • Gegevens over producties, rendementen, kostprijsverlopen, doorlooptijden, dagproduktie, verbruiken, waarde-werk-in-uitvoering en andere data, worden bijgehouden in diverse statistieken, in door u op te geven periodes.

  • Een productieopdracht kan, met eventueel voorop ingestelde parameters, worden opgedeeld in bundels of packs. 

  • Alvorens afgewerkte goederen in voorraad komen, kunnen deze een kwaliteitscontrole ondergaan.  Deze goederen kunnen tot 2de  of  3de keuze gemaakt worden of zelfs niet worden opgenomen in de voorraad indien ze niet van de gewenste kwaliteit zijn. Resultaten van deze kwaliteitscontrole kunnen uiteraard worden opgevraagd.

  • In de “opvolging productiestatus” bieden we u bijkomende registratiemogelijkheden en opvolgingen in functie van diverse documenten en bevestigingen van de leveranciers/ateliers. U heeft zelf de mogelijkheid om te bepalen welke acties en controles u wil uitvoeren en invoegen voor de lopende productie orders.

En nog zoveel meer...

GENCOM BE
Schemkensstraat 6
3583 Paal-Beringen
T. +32 11 450 550
E. info@gencom.be
Divide