26feb

BREXIT : bereid je voor !

Wordt het binnenkort werkelijkheid .... of komt er uitstel ?
Alleszins, indien de Brexit doorgang vindt, heeft dit ook gevolgen voor enkele instellingen in de software.
Groot-Brittanië zal vanaf dan immers beschouwd moeten worden als niet-EU land.

Wij informeren u nu al over de wijzigingen die u zal moeten doorvoeren: 


LAND INSTELLINGEN

  • Ga naar Plusmaker - menu Basis - Parameters - Landen
  • Selecteer land Groot-Brittanië
  • Deselecteer het vakje "Lid van de Europese Gemeenschap" 
  • Het vakje "Intrastat berekening" mag aan blijven. Dan blijven immers de intrastat codes afgedrukt worden op de facturen.INSTELLINGEN BIJ KLANTEN EN LEVERANCIERS

Het is niet nodig om nieuwe klanten/leveranciers aan te maken. Wanneer de Brexit een feit wordt, volstaat het om het BTW stelsels te wijzingen bij de klant/leverancier. Dat betekent: 

  • Op tabblad Adres --> BTW type wijzigen van 3 naar 4
  • Op tabblad Beweging --> BTW beweging wijzigen van 15 (BE) of 14 (NL) naar de beweging die u gebruikt voor export of import buiten de EU (in onderstaand voorbeeld is dat 27) .

Qua BTW berekening op de factuur wijzigt er niets: in beide gevallen is er géén BTW. 

Door het aanpassen van de BTW beweging zullen de bedragen op vak 47 (BE) of 3a (NL) terecht komen ipv 46 (BE) of 3b (NL). Uiteraard komen de bedragen ook niet langer op de IC listing terecht.

Wellicht zal u ook document teksten moeten aanpassen, zodat voor GB geen vermelding van “Verlegging van heffing” wordt afgedrukt.
  • Ga hiervoor naar Plusmaker – menu Basis – Parameters – Documentteksten
  • Indien u hier verdere assistentie bij nodig heeft, kan u steeds terecht bij onze helpdesk
MOMENT VAN OMSCHAKELING

Dit bepaalt u zelf. Klantenleveringen die gefactureerd worden zolang het BTW type van de klant op 3 staat (=EU), zullen in het EU BTW vak terecht komen. Dus zorg dat u alles gefactureerd heeft binnen de EU opzet vooraleer de omzetting te doen.

Idem voor de aankoop kant: zorg dat alle aankoop facturen volgens EU settings ingeboekt zijn alvorens de aanpassingen te doen bij leveranciers.


Heeft u nog vragen, aarzel niet, het Gencom-team staat u graag te woord ! 


Deel dit bericht
GENCOM BE
Schemkensstraat 6
3583 Paal-Beringen
T. +32 11 450 550
E. info@gencom.be
Divide