16mei

Bankafschriften matchen

Bankafschriften in bestandsformaat kunnen ingeladen worden in Finadwin waarna de openstaande facturen en/of openstaande kassabetalingen automatisch worden afgeboekt. Dit is mogelijk via nieuwe Gencom modules.


Module 10.561 - Matching voor klanten- en leveranciersbetalingen

Bankafschriften in bestandsformaat worden ingeladen in Finadwin waarna openstaande facturen zo goed als mogelijk automatisch worden afgeboekt. 

Hoe werkt het?

In uw banksoftware kan u de bankafschriften downloaden. Het gebruikte bestandsformaat in België is CODA 2.1, in Nederland is dit MT940. Via een verwerkingsprogramma in Finadwin kan U het bankafschrift vervolgens inladen. Hierbij gaat Finadwin op zoek naar de bijhorende factuur en probeert een match te zoeken tussen betaald bedrag en open post.
In hoeverre openstaande facturen automatisch “gevonden” worden (= het matchingpercentage) hangt af van de discipline waarmee uw klanten de omschrijving invullen bij het betalen. Wanneer steeds netjes de factuurnummers vermeld worden, zal het matchingpercentage hoger liggen. Dat wil zeggen dat alle posten automatisch afgeboekt worden; alleen betalingen die niet gematched worden, moet U zelf nog afpunten. Dit manueel afpunten kan in hetzelfde scherm als waarin de matching gebeurt.


Module 10.525 Matching voor kassabetalingen

Bankafschriften in bestandsformaat worden ingeladen in Finadwin waarna openstaande kassabetalingen worden afgeboekt.
De boeking van een kassafactuur en bijhorende betaling resulteert in een boeking met omzet, BTW etc en in boekingen op tussenrekeningen: 1 tussenrekening per betaalwijze (PIN/Bancontact, VISA, Mastercard etc…).
Op deze rekeningen staan de betalingen te wachten om afgepunt te worden ten opzichte van het ingeboekte bankafschrift.
Dit laatste kunnen we automatiseren: het bankafschrift in bestandsformaat wordt aldus ingelezen in de matchingmodule. De matching verwerking zal vervolgens de openstaande betalingen koppelen aan de betalingen van het bankafschrift.
In de matching parameters definiëren we de identificatienummers per betaalwijze + de terminalnummers etc. Dit zijn vaste waarden die in de bestanden terug komen en dit zorgt voor goede tot zeer goede matching resultaten.
Voor een winkelbedrijf is deze module een evidentie; u bespaart immers een pak opzoek- en boekingswerk.

Deel dit bericht
GENCOM BE
Schemkensstraat 6
3583 Paal-Beringen
T. +32 11 450 550
E. info@gencom.be
Divide