09dec

BREXIT CONSILIUM

Op 1 januari 2021 eindigt de overgangsperiode en is de Brexit met al haar gevolgen een definitief feit.
De onderhandelingen om tot afspraken te komen (“deal”) lopen nog steeds.
Wij gaan alvast uit van het meest plausibele scenario, namelijk een Brexit zonder deal. Dat zal grote gevolgen hebben voor de handel met het VK.

Wat onze GENCOM-ERP software betreft, zijn het de BTW-technische gevolgen die we hierna zullen toelichten.

We willen u dus tijdig informeren, maar tegelijk onderstrepen we dat onderstaande gebaseerd is op de huidige stand van zaken. Indien er toch nog iets wijzigt, verneemt u dat uiteraard meteen.

Dit zijn de wijzigingen die u zal moeten doorvoeren om klanten en leveranciers uit het VK correct in te stellen wat betreft het BTW stelsel. 

LAND INSTELLINGEN

  • Ga naar Plusmaker - menu Basis - Parameters - Landen
  • Selecteer land Groot-Brittanië
  • Deselecteer het vakje "Lid van de Europese Gemeenschap"
  • Het vakje "Intrastat berekening" mag aan blijven. Dan blijven immers de intrastat codes afgedrukt worden op de facturen.
INSTELLINGEN BIJ KLANTEN EN LEVERANCIERS

Het is niet nodig om nieuwe klanten/leveranciers aan te maken. Wanneer de Brexit een feit wordt, volstaat het om het BTW stelsels te wijzingen bij de klant/leverancier. Dat betekent: 

  • Op tabblad Adres --> BTW type wijzigen van 3 naar 4
  • Op tabblad Beweging --> BTW beweging wijzigen van 15 (BE) of 14 (NL) naar de beweging die u gebruikt voor export of import buiten de EU (in onderstaand voorbeeld is dat 27) .


Qua BTW berekening op de factuur wijzigt er niets: in beide gevallen is er géén BTW. 

 
Door het aanpassen van de BTW beweging zullen de bedragen op vak 47 (BE) of 3a (NL) terecht komen ipv 46 (BE) of 3b (NL). Uiteraard komen de bedragen ook niet langer op de IC listing terecht.

Wellicht zal u ook document teksten moeten aanpassen, zodat voor GB geen vermelding van “Verlegging van heffing” wordt afgedrukt.
  • Ga hiervoor naar Plusmaker – menu Basis – Parameters – Documentteksten
  • Indien u hier verdere assistentie bij nodig heeft, kan u steeds terecht bij onze helpdesk
WAT INDIEN U EEN BTW-REGISTRATIE HEEFT IN HET VK?


Indien u een BTW nummer heeft in het VK en u wil de BTW wél berekenen op de facturen om door te rekenen aan uw VK-klanten, dan kan dat. Uw ERP systeem voorziet in een oplossing voor deze situatie.
Laat ons tijdig weten wanneer dit voor u geldt zodat we de nodige acties kunnen ondernemen. 

MOMENT VAN OMSCHAKELING (belangrijk!!)


Dit bepaalt u zelf. Klantenleveringen die gefactureerd worden zolang het BTW type van de klant op 3 staat (=EU), zullen in het EU BTW vak terecht komen. Dus zorg dat u alles gefactureerd heeft binnen de EU opzet vooraleer de omzetting te doen. Idem voor de aankoop kant: zorg dat alle aankoop facturen volgens EU settings ingeboekt zijn alvorens de aanpassingen te doen bij leveranciers.

Opgelet: wanneer er op uw systeem processen draaien voor automatische facturatie, dan moet de omzetting effectief op 1/1/2020 gebeuren. Bijvoorbeeld: B2B web orders die geautomatiseerd geleverd en gefactureerd worden. Zorg tijdig voor de nodige planning hieromtrent!

Heeft u nog vragen, aarzel niet, het Gencom-team staat u graag te woord !
Deel dit bericht
GENCOM BE
Schemkensstraat 6
3583 Paal-Beringen
T. +32 11 450 550
E. info@gencom.be
Divide